Mijn bedrijf meer waard…?

Als overnameadviseur heb ik dagelijks te maken met de waarde (en de waardering) van ondernemingen. In de praktijk zie ik dan ook grote verschillen in waardering en overnamesommen. Wat mij echter verbaast, is dat zo weinig MKB-ondernemers bewust bezig zijn met de waardeontwikkeling van hun bedrijf. Terwijl (nog steeds) vaak hun financiële toekomst daarvan afhangt. En hoe interessant is het niet om ook aan je bedrijf te werken en niet alleen in je bedrijf…

Hieronder een globaal overzicht van waarde-verhogende factoren:

1.WinstgevendheidVerliesgevende bedrijven creëren veelal badwill in plaats van goodwill.
2.Bestendig verdienmodelKun je morgen ook nog toegevoegde waarde leveren?
3.Goed personeelEen goed team met kennis, maar niet allemaal op leeftijd en/of al tientallen jaren in dienst.
4.Gezonde financiële positieAls je ‘bang’ moet zijn om je jaarrekening te overleggen, wordt het lastig…
5.Actuele inventaris/activaVoor ‘oude meuk’ krijg je (vaak bijna) niets meer, maar stille reserves zijn prettig.
6.Courante voorradenMet winkeldochters tegen inkoopprijs op de balans, houd je jezelf voor de gek.
7.(Vaste) klantcontactenAd-hoc opdrachten zijn nu eenmaal (nog) onzekerder.
8.Frisse websiteNiet alleen een nette website hebben, maar die ook geregeld bijhouden.
9.Innoverend vermogen(Steeds) nieuwe eigen producten en/of diensten ontwikkelen, maken je bedrijf uniek.
10.Actief op sociale mediaFacebook-likes (b.v. in detailhandel) en/of Twitter-volgers tellen steeds meer mee.
11.(Bij)sturen op actuele cijfersNog teveel ondernemers kijken pas naar cijfers bij het (te laat) bespreken van de jaarrekening.
12.Delegeren maar…!Als eigenaar op vakantie kunnen zonder dat je (meteen) gemist wordt, is echt geweldig!
13.Goede locatieStenen houden tegenwoordig niet meer altijd hun waarde, maar een knap pand draagt wel bij.
14.Duurzaam ondernemenEen belangrijke trend: straks niet duurzaam? Dan geen waarde meer!

Natuurlijk weet ik wel dat een 10 scoren op al deze punten vrijwel onmogelijk is. Maar je kunt er wel (veel) meer op sturen. En dat kan weer heel boeiend zijn en ook een mooie uitdaging vormen. Eigenlijk zou je als ondernemer alle strategische beslissingen tegen het licht van de waardecreatie moeten houden. Er zijn wel (belanghebbende) partijen die zeggen dat je periodiek een waardebepaling zou moeten laten doen, maar dat gaat het MKB over het algemeen veel te ver. Niettemin zou ik je (geheel in je eigen belang) willen uitdagen om tenminste één keer per jaar stil te staan bij de bovengenoemde 14 punten. Daar komen dan vast wel enkele zinvolle to-do-acties uit naar voren. Ik wens je daar succes mee.

Joost Baltus

Adviseur Bedrijfsovernames

j.baltus@test.sterkinmedia.nl
06 – 23 04 71 41